Společné prohlášení odborových centrál působících při OŘ Praha:

Dne 9. 1. 2019 proběhlo společné jednání odborových organizací při OŘ Praha se zaměstnavatelem v sídle OŘ, kde byly projednávány tyto předložené materiály:
1) Zásady čerpání FKSP OŘ Praha pro rok 2019
2) Pokyny k výkonovým a mimořádným odměnám pro rok 2019
3) Pokyny k stanovení ceny poukázky pro rok 2019
4) Plán akcí BOZP sociálního charakteru pro rok 2019
5) Vyhodnocení akcí BOZP sociálního charakteru za rok 2018
6) Dodatek k Pokynům o výkonové odměně pro vyjmenovaná pracoviště se zvýšenou zátěží pro rok 2019

Všechny předložené materiály byly projednány a schváleny oprávněnými stranami. Oblast FKSP přibližně zachovává a rozšiřuje benefity roku 2018.

Pracoviště s nárokem na zvýšenou výkonovou odměnu:
1) Praha hl.n. (směnový dozorčí, výpravčí dispoziční, hlavní panelista A, B, C) - navýšení + 10%
2) Praha-Vršovice (výpravčí osobní nádraží) - navýšení + 5%
3) Praha-Smíchov (výpravčí osobní nádraží hlavní + panel) - navýšení + 4%
4) Nymburk hl.n. (výpravčí staniční a traťový) - navýšení + 4%
5) Kralupy n/Vlt. (výpravčí dispoziční a panelista) - navýšení + 4%
6) Kolín (výpravčí PPV) - navýšení + 4%
7) Libeň (výpravčí dispoziční PPV + zátěžový) - navýšení + 4%
8) Nově Beroun (výpravčí osobní nádraží hlavní + panel) - navýšení + 4%

Do doby stanovení přídělu FKSP pro rok 2019 je umožněno čerpání příspěvku na individuální rekreaci pro termín uskutečnění akce v období od 1.1. - 30.4. 2019. Žádost o příspěvek na dětské tábory lze realizovat průběžně během roku.

Příští jednání proběhne 6. 2. 2019