Dne 10. prosince 2018 se uskutečnilo v Domě odborových svazů 7. zasedání Rady ČMKOS, program tohoto zasedání obsahoval Kontrolu plnění a rozpracování úkolů, Rozpracování a konkretizaci závěrů 1. Sněmu ČMKOS, Zprávu o porušování zaměstnaneckých a odborových práv v roce 2018, Zprávu ze zasedání RK ČMKOS, Aktuální info Vedení ČMKOS a Evropské a mezinárodní otázky. Za Alianci drážního provozu se tohoto zasedání účastnil výkonný místopředseda Petr Fučík.

V úvodu přivítal zůčastněné předseda ČMKOS Josef Středula a okomentoval úvodní body programu s tím, že připomenul 70. let Všeobecné deklarace lidských práv, která zdaleka není ve všech zemích dodržována a naplňována, připomenul nízkou míru nezaměstnanosti v naší republice (2,2%), jedna z nejnižších v okolních zemích a upozornil na zbytečné zveličování blížící se krize s jejími důsledky na jednání společnosti. Na přiložené prezentaci taktéž graficky předvedl růst mezd mezi roky 2007 - 2018, věnoval se také minimální mzdě, vývoji zaručené mzdy po 1. lednu 2019 a E-neschopence. Dalšími tématy byla činnost Rady mladých pro budoucnost ČMKOS, aktivní účast členů ČMKOS při Evropských volbách 2019. V průběhu tohoto bloku p. předseda Středula pogratuloval zástupci ADP k podpisu Kolektivní smlouvy u SŽDC s tím, že výsledek koresponduje s doporučením Rady ČMKOS.

Dalším bodem jednání, který vzbudil určitou míru emocí, bylo rozhodnutí o pořádání Manifestačního mítinku pro rok 2019, návrh lokalit, způsob provedení, choreografie a účast jednotlivých svazů byla důvodem k vášnivé debatě. Za náš svaz byla vyjádřena podpora konání mítinku, jako možnosti zviditelnění práce odborářů, jak aktivních členů, tak i příklad pro případné členy budoucí. Znamená to však pro nás i závazek k aktivní účasti na tomto mítinku. Byla stanovena skupina Zákoníku práce ve složení p. Josef Středula a p. Vít Samek.

Taktéž byla vyhodnocena žádost Aliance drážního provozu o navýšení pracovních úvazků pro dva svazové inspektory BOZP, p. Jan Zazvonil a p. Petr Fučík, která byla po krátké prezentaci předložena k hlasování a jednomyslně schválena, včetně navýšení rozpočtu.

Na závěr referovala předsedkyně OSZSP ČR Dagmar Žitníková o demonstraci proti zrušení nemocnic v Orlové, která se koná dne 13.12.2018.