V prostorách sídla ČNB se v pondělí dne 10. 12. 2018 v odpoledních hodinách uskutečnilo pravidelné setkání zástupců odborových svazů sdružených v rámci ČMKOS s bankovní radou a guvernérem České národní banky. Po úvodních slovech guvernéra Jiřího Rusnoka vystoupil předseda Josef Středula, který zhodnotil aktuální stav probíhajících kolektivních vyjednávání, sdělil všem přítomným, že cíle stanovené pro letošní rok v růstu mezd (7 -9%) se daří plnit. Zmínil ukončené kolektivní vyjednávání u SŽDC, která zaměstnává přes 17 000 zaměstnanců a podařilo se dohodnout změnu kolektivní smlouvy s růstem mezd na rok 2019 o 7,55 % oproti roku 2018.

Velmi zajímavou prezentací byl „Ekonomický výhled a měnová politika ČNB, včetně pohledu na konvergenci ČR“. Přednášející Petr Král, ředitel měnové sekce zhodnotil současnou ekonomickou situaci ČR, kde zdůraznil, že se daří úspěšně plnit inflační cíl ČNB, který je stanoven na 2 %. Poslední makroekonomické výstupy za listopad 2018 jsou v této hodnotě, neboť růst cen potravin se zastavil. Míra nezaměstnanosti činí 2,2 %, což je nejnižší hodnota v rámci celé EU (SRN 3,3 %, Rakousko 5,1 %, Slovensko 6,6 %, Polsko 3,8 %), ale negativním efektem je převis nabídky pracovních míst nad poptávkou, kterou není možné již uspokojit zaměstnanci z množiny nezaměstnaných, kteří buď nemohou pracovat pro svá omezení, nebo pracovat nechtějí.

Byla představena prognóza růstu HDP v krátkodobém období, kdy by měla ekonomika dosáhnout meziročního růstu o 2,7%, což se projeví, zvýšenou spotřebou domácností, které budou mít vyšší příjmy z dojednaných kolektivních smluv na rok 2019, včetně soukromých i vládních fixních investic. Růst mezd v následujícím roce bude zpomalovat především v odvětvích netržních. Kurz koruny bude příští rok posilovat vůči euru, a také bude pokračovat postupné zvyšování úrokových sazeb. V závěru přednášky byl představen pohled ČNB na ekonomickou konvergenci, (sbližování domácí ekonomiky s úrovní vyspělých členských států EU) především sousedních ekonomik (SRN a Rakouska).

Na tento blok reagoval ve své prezentaci hlavní makroekonom ČMKOS Martin Fassman, který velmi podrobně popsal pohled odborů na konvergenci. V rámci diskuse zmínil předseda Josef Středula vliv průmyslové revoluce 4.0 na růst HDP, ale také na míru nezaměstnanosti, které se projeví především zaváděním inteligentních a autonomních systémů do praxe, či růstový trend počtu exekucí.