Poslední jednání odborových centrál a zástupců zaměstnavatele na úrovni GŘ SŽDC v letošním roce se konalo dne 20.12.2018. Hlavním bodem programu bylo dosažení shody při projednávání Rámcových zásad FKSP na rok 2019.

Zástupci ADP deklarovali nutnost změny v čerpání příspěvku na dotovanou dovolenou z C-FKSP a úpravu textu, která by následně umožnila všem zaměstnancům SŽDC příspěvek na individuální tuzemský nebo zahraniční pobyt dle svobodné volby dodavatele z oblasti cestovního ruchu, což současná praxe neumožňuje. V rámci interních diskusí ve svazu i se zaměstnavatelem, byly Rámcové zásady FKSP na rok 2019 podepsány všemi sociálními partnery působícími u SŽDC, s požadavkem ADP, aby v průběhu roku 2019, došlo k nalezení optimálního řešení dané problematiky u dotované rekreace. Souhlasným stanoviskem a připojením podpisu nebudou žádnému zaměstnanci kráceny příspěvky na penzijní případně životní pojištění od zaměstnavatele, nebude ohroženo čerpání sociálních výpomocí pro zaměstnance v tíživé životní situaci apod. Nyní je na zástupcích odborů na úrovni organizačních jednotek zaměstnavatele jakým způsobem budou nastavena pravidla pro čerpání FKSP v dané OJ. Tam se bude rozhodovat o výši příspěvku na stravenku, o rozpočtování příspěvku na dovolenou, o příspěvku na bezplatné dárcovství krve (Jánského plakety, či kříže), plánu akcí hromadných či individuálních v oblasti kultury a sportu.

Jako další bod programu byl předložen k projednání návrh Pokynu GŘ č. 1 /2019, který je novým dokumentem, který zpřesňuje a definuje cílový stav u SŽDC v oblasti dálkového řízení. Vychází z pokynu č. 9/2013, který tuto problematiku před lety řešil. Nově je definováno integrované dispečerské pracoviště, které v sobě zahrnuje pracoviště PPV, regionální dispečerské pracoviště či místní pracoviště pro např. práci v uzlech. Podrobná mapa sítě, je k dispozici ke stažení zde.