Vážené kolegyně a kolegové,
končí léto a výrazně se přiblížil termín, kdy se začne jednat o budoucnosti každého zaměstnance SŽDC, tedy termín kolektivního vyjednávání. Je tedy načase začít diskutovat o podmínkách k vyjednávání. Celková situace v ČR je taková, že je téměř nulová nezaměstnanost, která znamená velký problém se sháněním nových zaměstnanců a zejména v důsledku toho se jak privátní firmy, tak i některé oblasti státního sektoru snaží udržet různými cestami zejména zkušené a kvalitní zaměstnance. Nejčastější cestou k tomu bývá výrazné navýšení mezd a zaměstnaneckých bonusů a zlepšování pracovních podmínek. I ve sdělovacích prostředcích občas zaslechneme informaci předsedy vlády, případně některého z ministrů o dobrých výsledcích české ekonomiky a dobré hospodářské situaci ČR i o možnosti zlepšování podmínek pro státní zaměstnance. A v souvislosti s tím i výzvu k zaměstnancům, aby si řekli o vyšší mzdy – právě teď je ta nejlepší doba. V mnoha oborech je tato situace již realitou, ne však u SŽDC. Jak je uvedeno v jednom ze starších příspěvků, celkově nám mzda za posledních 10 let vzrostla o 11,2% tj. v průměru o 2% ročně. V souvislosti s výše uvedenými informacemi je tedy na čase začít pracovat na tom, abychom se i v naší firmě dočkali důstojného zlepšení. Důvody, které nás k této myšlence vedou, jsou tyto:
- Racionalizace posledních let výrazně zvýšila produktivitu práce a pracovní zatížení stávajících zaměstnanců i přes zavádění nových technologií.
- Průběžně dochází k prudkému nárůstu počtu vlaků a to jak nákladní tak osobní dopravy, což má za následek i vyšší příjmy z této činnosti.
- Nedostatek personálu společně s prudkým nárůstem dopravy vede k podstatně většímu vytížení stávajících zaměstnanců.
A proto si myslíme, že: Více práce ve složitějších podmínkách, si zaslouží také vyšší odměnu. Je evidentní, že stejný názor na výše uvedené mají i v jiných oblastech státní správy a to nejen zaměstnanci, ale i vedení státních firem, případně státní správy. Je proto nejvyšší čas začít prosazovat oprávněný požadavku na výraznější zlepšení platového ohodnocení a zaměstnaneckých benefitů. V minulých letech byly tyto požadavky pravidelně umlčovány s poukazem na špatnou hospodářskou situaci země. Podle vyjádření státních činitelů z posledních let však tato situace již pominula a je tedy nejvhodnější doba jasně a zřetelně o toto zlepšení požádat.
Myslím, že letos nastala jedinečná situace, kdy při souběhu nedostatku pracovní síly, zvýšení produktivity práce, dobrých ekonomických ukazatelů a dalších faktorů mají odbory velkou šanci dosáhnout při jednání se zaměstnavatelem velmi slušného výsledku.
Doufám, že stejně přistoupí ke kolektivnímu vyjednávání i kolegové z jiných odborových centrál, vždyť požadavek (nejen) na zvýšení mezd se ozývá od zaměstnanců bez ohledu na odborovou příslušnost. Cestou k úspěchu musí být spolupráce, ne separátní jednání, ne vzájemné obviňování a sledování postranních cílů a vlastního prospěchu.