Dne 31. 7. 2017 vznikl na Ministerstvu dopravy návrh novelizace Ok10 s plánovanou účinností od 1. 1. 2018. Jak jistě všichni víme garance zachování našich benefitů včetně režijních výhod byla dána Memorandem schváleným Ministerstvem dopravy. Podepsání tohoto Memoranda předcházelo převodu tzv. živé dopravní cesty pod SŽDC, ke kterému došlo 1. 9. 2011. Toto Memorandum jsme chápali jako garanci platnosti našich benefitů, i když k jistým omezením došlo již v tomto období. Narážím např. na odebrání možnosti cestovat v 1. vozové třídě po odpracování 20 let u železnice. Nyní je nám předkládán materiál, který zásadním způsobem popírá toto Memorandum. O co vlastně jde. Nejhorším bodem návrhu je neplatnost jízdních výhod ve vlacích vedených na komerční riziko ČD. V podstatě by jízdní výhody přestaly platit na trati Praha – Ostrava a Praha – Brno. V budoucnu by se mohly přidat další tratě. Dalším bodem návrhu je zrušení bezplatné přepravy spoluzavazadla a zvýšení ročního prolongačního poplatku.

 

Mzdy jsou na velmi nízké úrovni

S takovým návrhem nemůžeme souhlasit a je potřeba jej kategoricky odmítnout. Tento návrh je mimořádně nebezpečný zejména v této době, kdy se naše mzdy díky minimálním mzdovým nárůstům v posledních letech propadly na velmi nízkou úroveň. Zejména je to patrné v Praze, kde jsou životní náklady vyšší a kde jsou rovněž jiné možnosti jak snáze vydělávat lepší peníze než prací u SŽDC. Zaměstnanci řízení provozu v Praze se drtivou většinou rekrutují právě z dojíždějících z různých končin naší republiky. Zrušením platnosti režijky v těchto vlacích by došlo k dalšímu odlivu pracovníků řízení provozu z hlavního města a prohloubení již tak kritického personálního stavu. Výsledkem by bylo naprosté ochromení provozu. Již v tuto chvíli zaměstnavatel přes náš odpor neobsadil PPV Praha Masarykovo nádraží, pozici výpravčího vnější služby na Smíchově a od 1. 10. 2017 hodlá dokonce neobsadit pozici výpravčího vnější služby v Praze hl. n. V nejprestižnější stanici, vstupní bráně pro turisty z celého světa, která by měla být výkladní skříní železnice bude namísto výpravčího běhat s rozkazy staniční dozorce v montérkách. Ano, takto to vedou naši vedoucí pracovníci zodpovědní za personální stav.

 

Stávající benefity nelze omezit bez adekvátní náhrady

Každému selským rozumem uvažujícímu člověku je jasné, že pokud firma potřebuje nové zaměstnance, musí je nějakým způsobem motivovat. Určitě je nenaláká omezením stávajících benefitů ani zvyšováním požadavků na zaměstnance (novelizace směrnice č.75). Tímto nejenže žádné nové zaměstnance nezíská, ale ještě naštve ty stávající, kteří začnou hledat možnost výdělku jinde.  Jiné firmy pochopily, jak motivovat zaměstnance. Viz například tento článek http://zdopravy.cz/bitva-o-strojvedouci-regiojet-jim-prida-az-14-procent-a-bonus-50-tisic-1/

Pro zajímavost jsem si porovnal mzdy u SŽDC od roku 2012 do současnosti. Celkový nárůst za celé toto období v součtu 11, 5 %. To máme v průměru zhruba dvě procenta ročně. Přitom jsme stejně tak státními zaměstnanci jako hasiči, zdravotníci, policisté a další, kteří dostávají přidáno podstatně více.