Dne 22. 3. 2017 se na OŘ Ústí nad Labem se konalo společné jednání zástupců odborových organizací působících u OJ. Cílem bylo sjednání dohody o poskytování výkonových odměn pro zaměstnance OŘ Ústí nad Labem na pracovištích s vyšší pracovní zátěží dle článku 33 PKS SŽDC 2016/17. Za zaměstnavatele se jednání zúčastnil náměstek pro ŘP Ing. Eduard Tržil, MPA, vedoucí kanceláře ředitele OŘ PhDr. Zdeněk Jílek, ředitel OŘ Ing. Josef Kalivoda se jednání nezúčastnil.

V úvodu jednání náměstek ředitele pro ŘP Ing. Eduard Tržil, MPA okomentoval návrh zaměstnavatele, který částečně vycházel z dohody sjednané v uplynulém období a požadavků přednostů jednotlivých PO. Poté došlo k ujasnění návrhů a stanovisek jednotlivých OC a zaměstnavatele. Následně byl předložen společný návrh OC na pracoviště s vyšší VO, který se téměř shodoval s pracovišti dohodnutými v roce 2016. Tento návrh byl zaměstnavatelem akceptován. Výše VO byla sjednána do konce roku 2017 s platností od 1.4. 2017.

1. Kategorie – pracoviště Ústí nad Labem, Lovosice, Děčín, Mělník, Bílina výše VO 8 %

2. Kategorie – ostatní vybraná pracoviště v rozpětí 7 % - 5,5 %