V úterý 7. 3. 2017 se sešly odborové centrály působící při OŘ Praha na svém pravidelném jednání se zaměstnavatelem. Hlavními okruhy jednání byla výkonová odměna pro rok 2017 a schválení zásad FKSP u OŘ Praha pro rok 2017.
Zásady FKSP byly již na předchozích schůzích diskutovány a tak posléze byla schválena finální verze. Zaměstnanci se mohou s těmito zásady seznámit v knize normálií. Znovu se počítá s maximální částkou příspěvku na stravenky a s příspěvkem pro individuální rekreaci. Byla posílena i kapitola kulturní a sportovní akce.

Výkonové odměny pro zaměstnance řízení provozu byly stanoveny pro rok 2017 dle kolektivní smlouvy. Všichni zaměstnanci dle čl. 33 odst. 3 bod a) KS ji mají zajištěnu v minimální výši 4,5 % tarifní mzdy. Byla vyjmenována pracoviště s vyšší pracovní zátěží dle čl. 33 odst. 3 bodu b) KS, Praha Vršovice, Praha Libeň, Praha Masarykovo, Kolín, Nymburk hl.n. a Kralupy n.Vlt.s výší 7 % tarifní mzdy. Praha hl.n. 7,5 %. Dále bude přednostům stanic k dispozici 0,4 % objemu mzdových prostředků, které použijí dle náročnosti práce na jednotlivá pracoviště ve svém obvodu. Též byl definován rozsah finančních prostředků na odměny za mimořádné pracovní vypětí a to i pro zaměstnance infrastruktury. Účinnost této dohody je od 1. 4. 2017. Za období 1. 1. - 31. 3. 2017 použijí přednostové nevyplacené prostředky na výkonové odměny ve výši 1,2 % objemu mzdových prostředků, které rozdělí po dohodě s místními příslušnými odborovými organizacemi.

Jednáním byl za ADP pověřen výkonným výborem Petr Lorenc z důvodu dlouhodobé nemoci předsedy Jiřího Rothanzla a současným onemocněním i místopředsedy regionální organizace Františka Valacha zápalem plic. Za ADP se jí dále účastnil Jan Flandera, Jan Pavliš a Milan Gajdács.