V sídle SŽDC, se bez účasti zaměstnavatele dne 13. 10. 2016 konalo jednání Výkonného výboru ADP. Jednání zahájil předseda svazu, který přednesl akuální informace o stavu členské základy a především o další etapě přepojování traťových úseků a stanic do CDP Praha. K této problematice byla vedena obsáhlá diskuse, kde mj. vystoupil jako host Petr Lorenc, vykonávající v současné době funkci Provozního dispečera na CDP Praha. V rámci usnesení Výkonného výboru, v souladu se Stanovami ADP, byl vyhlášen termín volebního kongresu RO ADP - CDP Praha na 10. 11. 2016 (viz samostatný odkaz). 

V rámci diskuse a informací ze zásadních jednání na OŘ Praha, PO Děčín, OŘ Hradec Králové či PO Brno, byl především kladen akcent na zahájení kolektivního vyjednávání u SŽDC. Vzhledem k faktu, že doposud nebyl oficiálně předán ze strany zaměstnavatele žádný návrh k jednání, předpokládá se, že tak bude učiněno na společném jednání OC a zaměstnavatele dne 21. 10. 2016 nebo až následně na výjezdním zasedání 31. 10. - 4. 11. 2016 v Kraskově. Priority stanovené Výkonným výborem ADP korespondují s programem odborové organizace a kromě nárůstu mezd půjde, také o další významné oblasti v diskutovaných přílohách PKS SŽDC. Byly stanoveny mantinely, které jsou nepodkročitelné a současně plná podpora mandátu kolektivním vyjedavačům v rámci vyjednávání. Předseda dále informoval o plánovaném setkání  pracovní skupiny pro OOPP a stejnokrojové součástky, které se bude konat 26. 10. 2016.