Jednání zástupců OC a zaměstnavatele dne 19. 9. 2016 se vedlo v korektním duchu. Nejdůležitější informací, která zazněla, byla o změně názoru zaměstnavatele na způsob odměňování zaměstnanců ve funkci pohotovostní výpravčí. Pokud v minulosti výpravčí pracovali za TS 11, nově jim bude výjimkou GŘ přiznán TS 10. Půjde o složitost pracoviště, počet odbočných tratí či povinnosti spojené s dirigováním tratí D3. Na toto téma se rozvinula diskuse mezi zástupci ADP a zaměstnavatelem, kde bylo ze strany odborové organizace požadováno projednávání tohoto materiálu na úrovni OC a následně organizační jednotky. Negativně je stále hodnocena skutečnost, že v určitém časovém období má být za stejnou práci rozdílná odměna. K tomuto názoru se přidal následně i SOSaD, konkrétně jeho předseda Jan Kadečka. Zaměstnavatel opakovaně sdělil, že náplň práce i způsob odměňování bude na ředitelích OŘ a pokud budou pracoviště splňovat udělení výjimky na TS 10, pak procesně bude postoupeno O10 GŘ SŽDC.Výpravka

Následoval blok informací a rekapitulace závazků jednotlivých stran, mj. hodnocení PKS SŽDC 2016 – 2017 za I. pololetí 2016, hodnocení prověrek BOZP konaných v roce 2016, změna plánu akcí sociálního a bezpečnostního charakteru či počty jednotlivých delegátů na kolektivní vyjednávání. Za ADP je kvórum na stejné úrovni, tzn. jeden vyjednavač a jeden poradce. Jmenný seznam bude zaslán na O10 do konce tohoto týdne. Diskutovalo se o kauzách pracovněprávních či v gesci moci soudní. Generální ředitel SŽDC se nemohl jednání zúčastnit, neboť byl na jednání CER, kde se konala valná hromada s volbou do řídících orgánů této organizace. Zvolen byl Dr. Rüdiger Grube z Deustche Bahn, který má velký potenciál ve Společenství evropských železnic svoji dosavadní zkušeností z řízení holdingu v Něměcku a západní Evropě, kde DB působí.  

Závěrem bylo ředitelem Ing. Kouckým sděleno, že internátní kolektivní vyjednávání se uskuteční v termínu 31. 10. – 4. 11. 2016.