Výkonný výbor ADP na svém posledním jednání diskutoval i personální zajištění pro následující kolektivní vyjednávání. Hlavním kolektivním vyjednavačem za ADP bude předseda Ing. Jan Zazvonil a úloha poradce bude svěřena výkonnému místopředsedovi Petru Fučíkovi. 

Platnost kolektivní smlouvy je sjednána i na rok 2017, ale mzdová otázka tj. příloha č. 2 (Pravidla pro odměňování zaměstnanců SŽDC) a otázka KOP příloha č.4 se budou sjednávat na následující období v nových podmínkách. Existuje prostor, který lze naplnit k větší spokojenosti zaměstnanců, ale samozřejmě protistrana se bude snažit o jeho minimalizaci. V rekreačním zařízení Kraskov se uskuteční výjezdní kolektivní vyjednávání v termínu od 31. 10. - 4. 11. 2016.