V sídle ředitele OŘ Brno v Kounicově ulici se konalo společné jednání zástupců odborových organizací působících u OJ. Cílem bylo sjednání Zásad o poskytování výkonových odměn pro zaměstnance OŘ Brno. Na základě předložených návrhů variant došlo k jednotnému stanovisku odborových organizací. Na druhé čtvrtletí 2016 jsou sjednány tyto sazby VO dle kategorií: Kategorie č. 1: 7,2 %, kategorie č. 2: 6,2 %, kategorie č. 3: 5,2 %, kategorie č. 4: 4,4 % a kategorie č. 5: 4,2 %.