Dne 23. 3. 2016 se na OŘ v Ústí nad Labem konalo druhé kolo jednání o výši VO na pracovištích s vyšší pracovní zátěží dle článku 33 PKS SŽDC 2016 – 2017. Za zaměstnavatele se jednání zúčastnili ředitel OŘ Ing. Josef Kalivoda, náměstek pro ŘP Ing. Eduard Tržil, MPA, vedoucí kanceláře ředitele OŘ PhDr. Zdeněk Jílek.

V úvodu jednání ředitel OŘ shrnul a okomentoval výsledky posledního jednání, došlo k ujasnění návrhů a stanovisek jednotlivých OC a zaměstnavatele. Následně došlo k předložení společného návrhu OC na pracoviště s vyšší VO. Tento návrh byl zaměstnavatelem akceptován. Výše VO byla sjednána do konce roku 2016.

1. Kategorie - Pracoviště v Ústí nad Labem, Lovosicích a Děčíně výše VO 7 %
2. Kategorie – ostatní vybraná pracoviště 6 %
3. Kategorie – ostatní vybraná pracoviště 5 %