gvd

Na základě podaných podnětů zástupců ADP ke změně technologie, která se dotkne nárůstu řadicích prací v žst. Praha Smíchov a manipulace se soupravami v době konání nepřetržité výluky II. vinohradského tunelu došlo ke kompromisní dohodě mezi představiteli ADP, OŘ Praha a PO Praha hl. n. 

Dojde k navýšení systemizace o "posilového výpravčího" na nezbytnou dobu výlukových prací s obsazením pouze v pracovní dny v čase 7,00 - 19,00. 

Uzavřenou dohodou a vydáním pokynu byl vyslán pozitivní signál, že pokud jde o záležitosti ohrožující bezpečnost, kvalitu a přesnost řízení provozu je vhodnější rizikům předcházet a nalézt vhodné kompromisní řešení než řešit případné incidenty ex post.