Oblast BOZP je nezbytnou součástí pracovněprávní legislativy, našeho pracovního prostředí i vlastního procesu vykonávané práce. Proto je nezbytné nepodceňovat tuto problematiku a pečlivě se věnovat dodržování odstranění dlouhodobě i nově se vyskytujících závad na pracovištích SŽDC. V závěru minulého roku jsme konzultovali s přednostou PO Děčín Ing. Mládkem  nevyhovující situaci na St. 5 v žst. Děčín. Závady na tomto pracovišti byly dlouhodobě přetrvávající s termínem odstranění do 31. 12. 2015. Díky spolupráci sociálních partnerů a monitorování stavu se podařilo ke spokojenosti výhybkářů pracujících na stavědle realizovat opravu havarijního stavu. Jednalo se o rekonstrukci stropního podhledu a novou malbu, což zásadně zlepšilo parametry pracovního prostředí.

Lze jen doufat, že bude suma déle přetrvávajících závad v oblasti BOZP minimalizována a nově vyskytnuté budou postupně eliminovány.

 PART 1452168739259 PART 1452168716576  
 PART 1452168683382