V sídle OŘ Praha v Praze Holešovicích se dnes konalo společné jednání odborových organizací působících u zaměstnavatele s ředitelem Ing. Vondrákem a náměstkem Mgr. Chládkem. Na programu bylo především sjednání pravidel pro odměňování dle platné PKS SŽDC 2016 - 2017, čl. 33 Výkonová odměna.

Zástupci OSŽ přednesli návrh aplikace základní sazby ve výši 4,3% pro všechny zaměstnance a pracoviště bez rozdílu náročnosti vykonávané práce. ADP jako jediná organizace vyjádřila zásadní nesouhlas s tímto návrhem a nepodpořilo jej. Naopak snahou ADP je zachování diferenciace v odměňování dle náročnosti v souladu s platnou kolektivní smlouvou.

Ředitel OJ s náměstkem ŘP chtějí uplatnit dle předmětného článku, bodu 3, odst. a) minimální sazbu pro každého zaměstnance 4,3% tarifní mzdy za odpracovanou dobu.

Za tímto postojem je evidentní snaha o poškození zaměstnanců v segmentu řízení provozu na nejnáročnějších pracovištích! Motivační faktor je naprosto potlačen a spojovat výkonnost na exponovaných pracovištích s pracovišti s minimální zátěží jde až ad absurdum.

Následně byl vznesen požadavek na doplnění posilového výpravčího pro žst. Praha Smíchov v době konání nepřetržitých výluk (II. Vinohradský tunel Praha hl. n. – Praha Vršovice), které budou mít silný vliv na vlakotvorbu a technologické postupy úkonů v předmětné stanici v měsících leden – březen 2016. Náměstek pro řízení provozu Mgr. Chládek se bude daným požadavkem intenzivně zabývat s termínem řešení do čtvrtka 7. 1. 2016. Po tomto termínu bude tato problematika řešena na úrovni GŘ SŽDC.

Součástí jednání bylo stanovení jednotného postupu při čerpání z FKSP OJ OŘ Praha.