Po souhlasu všech odborových centrál vstoupilo v platnost Opatření č. 4/2016 ředitele Oblastního ředitelství Brno pro poskytování výkonové odměny u OŘ Brno, pro I. čtvrtletí roku 2016. Všechny zúčastněné strany se současně dohodli, že na další období bude výše výkonové odměny stanovena s ohledem na schválené ukazatele plánu MOON pro rok 2016. Oproti loňsku se situace nijak zásadně neliší. Bylo však rozhodnuto, že pro provozně nejméně zatížené stanice v obvodu OŘ Brno zařazené do kategorie č. 5 bude využita snížená sazba VO a to ve výší 4%.

Sazby VO dle kategorií: Kategorie č. 1: 7%, kategorie č. 2: 6%, kategorie č. 3: 5%, kategorie č. 4: 4,2% a již výše zmíněná kategorie č. 5: 4%. Za těchto schválených podmínek nedochází pro žádné dotčené pracoviště ke zhoršení situace oproti roku 2015.

 

Opatření ke stažení v PDF: