Všechny strany se shodly a odsouhlasily Dohodu o poskytování VO, a to nejméně do 30. 9. 2015.

Základní sazbou dle PKS SŽDC 2015 jsou 4%. Zvýšená VO u segmentu řízení provozu je 8% a týká se následujících pracovišť (Praha Vršovice, Kralupy nad Vltavou, Nymburk, Praha Libeň, Kolín a Praha hl. n.).

U pracovišť infrastruktury se využívá plné povolené rozpětí VO.

Zároveň byly projednány a schváleny Zásady FKSP OŘ Praha pro rok 2015, které přináší zvýšené i nové benefity.