V úterý 27. ledna se uskutečnilo jednání zástupců OC a zaměstnavatele na půdě OŘ Brno, jehož cílem bylo především schválení zásad a příloh FKSP OŘ Brno a pravidel pro poskytování výkonových odměn. V případě zásad a příloh FKSP došlo ke společnému konsenzu. Nejvýznamnější změnou v této oblasti oproti původnímu návrhu a de facto minulému období se stala výše příspěvku na stravování, která od 1. ledna činí 10 Kč.

Stěžejním tématem se v druhé půli jednání stala výše výkonové odměny. Zástupci odborových centrál se společně se zaměstnavatelem shodli, že v prvním čtvrtletí bude VO u zaměstnanců řízení provozu vyplácena v jednotné výši 4 %. V následujícím období pak bude přistoupeno k její diferenci podle pěti, respektive šesti kategorií. První čtyři kategorie budou představovat pracoviště s VO vyšší než 4 %. Přesná výše VO u těchto kategorií v současné době není známa a bude předmětem dalšího jednání. Lze však očekávat, že výše VO se v případě první kategorie bude pohybovat okolo 7 – 7,5 %. Pátá kategorie představuje pracoviště s běžnou provozní zátěží. Výše výkonové odměny u této kategorie činí 4 %. Šestá kategorie, u které může být VO ve výši 3,7 – 4 %, bude zřízena pouze v případě, kdy rozpočet neumožní dostatečnou diferenci v prvních čtyřech kategoriích. Celkový počet zaměstnanců zařazených do šesté kategorie však nesmí překročit více jak 5 % zaměstnanců řízení provozu u OŘ Brno. Profil pracovišť zařazených do této kategorie by měl odpovídat stanicím s malým objemem dopravní práce na tzv. „lokálních" tratích. Nad výčtem těchto pracovišť se v současné době vede diskuse.

Další jednání, na kterém by mělo dojít k upřesnění a podpisu výše uvedených a předjednaných zásad, se uskuteční v první půli února 2015.