Dne 28. 1. 2015 se uskutečnilo jednání zástupců OC na OŘ Ústí na Labem. Za zaměstnavatele se jednání zúčastnili vedoucí kanceláře ředitele OJ PhDr. Zdeněk Jílek, náměstek řízení provozu Ing. Eduard Tržil MPA a náměstkyně pro ekonomiku Ing. Blanka Lipperová. Ředitel OJ Ing. Josef Kalivoda se z jednání omluvil.

Nejdříve byl prodiskutován návrh zaměstnavatele na odměňování pracovišť řízení provozu a došlo k dohodě s OC, že jednání budou dále pokračovat až po předložení mzdových prostředků na rok 2015. Do té doby předloží OC návrhy na jednotlivá pracoviště řízení provozu, aby od 1. 4. 2015 bylo možno realizovat změnu odměňování vycházející z platné PKS.

V dalším bloku došlo k projednání zásad a příloh FKSP OŘ Ústí nad Labem. Sjednané Zásady plně uspokojí potřeby zaměstnanců např. příspěvek na stravování ve výši 12 Kč, příspěvek na individuální rekreaci ve výši 5000 Kč, příspěvek na TDM 3000 Kč, příspěvek na kulturu a sport, příspěvek na chod organizace.

Další jednání se uskuteční v březnu 2015, kde se budou definovat navržená pracoviště a dojde k určení výše výkonové odměny.