Dne 11. 12. 2014 se uskutečnil kongres regionální organizace ADP Praha v Kutné Hoře, který moderoval a bezproblémový chod zajistil předseda Petr Lorenc. Na programu jednání byla problematika nové PKS SŽDC 2015 a vystoupení zaměstnavatele. Za OJ OŘ Praha přijal pozvání ředitel Ing. Vondrák, náměstek pro řízení provozu Mgr. Chládek a přednosta PO Kolín Bc. Knopf. Za úsek operativního řízení byl účastníkem Ing. Kolář P. a Ing. Javůrek. Ředitel OŘ Praha pohovořil o vývoji zaměstnanosti, personální situaci pro rok 2015 či o výlukové činnosti v příštím roce v řízené oblasti. Na jeho slova navázala prezentace stavby a budoucího zapojování DOZ do CDP Praha. Ing. Kolář a Ing. Javůrek podrobně popsali, jakým způsobem budou koncipovány jednotlivé dispečerské sály, jak budou obsazeny uzly a jakým způsobem je plněn harmonogram stavby. K tomuto bodu se uskutečnila rozsáhlá diskuse a poznatky budou dále rozvíjeny v rámci pracovní skupiny pro CDP Praha. Na dopolední odborný a pracovněprávní blok navázala kulturně společenská akce „Adventní Kutná Hora", která v sobě zahrnovala exkurzi do továrny Philip Morris ČR a. s., katedrály v Sedleci s varhanním koncertem, večerní program a druhý den ráno návštěvu Kostnice a wellness centra.