Dne 16. 12. 2014 se v Brně uskutečnil kongres regionální organizace ADP Brno, který navštívil předseda Bc. Zazvonil a výkonný místopředseda Petr Fučík. Diskuse se vedla především o podepsané PKS SŽDC 2015 a o postoji členské základny v Brně k problematice exponovaných pracovišť a jejich ohodnocení v rámci možností, které umožňuje platná PKS. Předseda Martin Hochman pohovořil o závěrech jednání na úrovni ředitele OŘ Brno i na úrovni PO Brno, jeho slova doplnil Ing. Rolník. Předseda ADP poděkoval členské základně a jejím představitelům za odvedenou práci v uplynulém období, kdy došlo k formování struktury a vzniku regionální organizace ADP Brno.