Dne 6. 12. 2022 se formou videokonference uskutečnilo společné jednání odborových svazů a zástupců zaměstnavatele. V úvodu ředitel O10 informoval sociální partnery o změnách ve jmenovaných funkcích, o uzávěrce mezd za měsíc listopad, kde dojde k vyplacení příspěvku na dopravu a k vyplacení mimořádné odměny generálního ředitele pro všechny zaměstnance. Dalším bodem bylo ukončení technického čtení uzavřené PKS SŽ pro rok 2023. Kolektivní smlouva bude zveřejněna v nejbližších dnech na intranetu SŽ a stránkách odborových svazů.

Vítěz veřejné zakázky na dodávku zaměstnaneckých čipových karet firma Edenred bude karty distribuovat s přiloženým informačním letákem SŽ, který odpoví zaměstnancům na většinu otázek spojených s použitím tohoto benefitu.

V rámci diskuse se řešila problematika nákupu vitamínových prostředků pro všechny zaměstnance SŽ ve výši 400 Kč/os. Další dotaz směřoval k testování zaměstnanců na COVID-19 v OŘ Ostrava, kde jde o nabídku ze strany zaměstnavatele, která má za cíl využít jednorázové testy, kterým končí expirace. Testování je pouze na dobrovolné bázi. Další společné jednání se uskuteční dne 20. 12. 2022 v sídle zaměstnavatele.

eden