Dne 5. 12. 2022 se uskutečnilo mimořádné jednání Rady ČMKOS, kde ústředním bodem byla připravovaná novela Zákoníku práce, vycházející ze Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1158 ze dne 20. června 2019 o rovnováze mezi pracovním a soukromým životem rodičů a pečujících osob a o zrušení směrnice Rady 2010/18/EU a Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1152 ze dne 20. června 2019 o transparentních a předvídatelných pracovních podmínkách v Evropské unii.

JUDr. Vít Samek představil jednotlivá ustanovení, u kterých má dojít ke změnám v souvislosti s transpoziční novelou. Některá připravovaná ustanovení byla členy Rady přijata bez výhrad u některých je zásadní nesouhlas s navrženou úpravou textu. Připravovaná legislativa řeší například problematiku práce na dálku včetně stanovení náhrad, větší míru digitalizace v pracovněprávních procesech či mírné zlepšení podmínek pro zaměstnance na rodičovské dovolené nebo pečující. Velká diskuse byla i nad úpravou ustanovení § 24, kde v tuto chvíli není mezi svazy jednotný názor na projednávanou problematiku.

20221205 111336