Dne 17. 10. 2022 proběhlo 5. zasedání Rady Českomoravské konfederace odborových svazů. Jednání zahájil předseda ČMKOS Josef Středula a přivítal přítomné zástupce odborových svazů sdružených v konfederaci. Za Alianci drážního provozu se Rady účastnil pan Petr Fučík. Prvním bodem jednání byla kontrola plnění úkolů za uplynulé období a úkolů trvalých. V dalším bodě byl představen návrh rozpočtu na rok 2023, který představila Ing. Radka Sokolová a po krátké diskusi bylo jeho schválení přesunuto na následující Radu. Zazněla zde například připomínka k výši ročního členského příspěvku, který se pro menší svazy stává problémem. Dále byl schválen obsahový plán jednání Rady pro období roku 2023 s datumovým určením jednotlivých schůzí. Zasadním bodem programu bylo vystoupení jednotlivých zástupců svazů o průběhu kolektivního vyjednávání, jejich uzavření a parametrech těchto jednání. Zástupce ADP osvětlil přítomným stav u Správy železnic a zdůvodnil nepodepsání kolektivní smlouvy naší organizací. Přítomné také seznámil z dalšími kroky, které jsou plánovány v následujícím období.

Bylo upozorněno na masivní růst cen energií, pohonných hmot, paliv, potravin a dopravních nákladů, které by mělo být při kolektivním vyjednávání bráno na zřetel a jeho výsledek by s ním měl alespoň přibližně korespondovat. Informace o výši inflace za měsíc září je 18 %. Větší problémy současná situace přinese v prvním čtvrtletí roku 2023, kdy řada firem předvídá omezení výroby či úplné její ukončení, a tím i zrušení firem. To povede také ke zvýšení nezaměstnanosti a další zhoršení kupní síly obyvatelstva, což vede k zacyklení problému. Na to navazují prohlášení pana ministra Jurečky o daleko pozdějším odchodu do starobního důchodu než je současných 65 let.

20221008 114526
V dalším bodě předseda Středula pojednal růstu minimální mzdy, která je v Česku stále nejnižší ve střední Evropě = 16 200 + 350 = 16 550 Kč po navýšení k 1. lednu 2023.

Screenshot 20221017 170513 Photos
Bylo poděkováno za účast na manifestačním mítinku "Konec levné práce". I přes určité připomínky či negativní hodnocení v některých médiích bylo poděkováno všem účastníkům a řečníkům za účast na demonstraci "Proti chudobě", další akce budou plánovány dle vývoje situace.

IMG 20221008 WA0018
Také zaznělo poděkování účastníkům Odborové akademie za vzorný přístup k přednášené odborové problematice a proaktivní chování během kurzu. Přítomní na závěr vyjádřili podporu odborářům ve firmě NEXEN, kde se po neúspěchu jednání před zprostředkovatelem schyluje ke stávce. Odborový svaz zdravotnictví vyjádřil obavu o snahách Jihomoravského kraje o "Transformaci nemocnic do jedné akciové" - byla přislíbena podpora.