Dne 13. 10. 2022 se uskutečnil v Kolíně Výkonný výbor Aliance drážního provozu. V úvodu jednání přivítal přítomné účastníky výkonný místopředseda pan Petr Fučík a provedl kontrolu zápisu z minulého jednání, včetně kontroly usnesení. V dalším průběhu jednání byly předneseny kolektivními vyjednavači informace o stavu kolektivního vyjednávání u Správy železnic, informace o právním stanovisku k současně neuzavřené kolektivní smlouvě a stanovení dalšího postupu. Kolektivním vyjednavačům byla dána plná podpora Výkonným výborem v dalším postupu při jednání o uzavření PKS. Je třeba jednat s tím, že je ještě dostatek času k podpisu. Místopředseda Daniel Linc pohovořil o projednávaných zásadách FKSP. Byla projednána účast na demonstraci "Proti drahotě" uskutečněné dne 8. 10. 2022 na Václavském náměstí, její vyhodnocení proběhne dne 17. 10. 2022 na 5. Radě ČMKOS, která demonstraci organizovala. Byla započata příprava kongresu ADP, který proběhne dne 24. 11. 2022 v prostorách hotelu Olšanka. Na tento Kongres budou pozváni delegáti v počtu čtyř s hlasem rozhodujícím, za každou Regionální organizaci ADP. Ostatní hosté mají možnost nahlásit svoji závaznou účast do 31. 10. 2022 svým předsedům regionálních organizací. Byly projednány dary jubilantům. V dalším programu přednesli informace zástupci jednotlivých regionálních organizací. Jednání bylo zakončeno ve 13:30.