Dne 4. 5 2022 se v budově GŘ SŽ konalo jednání zástupců odborových svazů a zaměstnavatele. V rámci diskuse k problematice vyšších vstupů, které dopadají na všechny segmenty došlo ke shodě nad 1. změnou Rámcových zásad FKSP pro rok 2022 a C-FKSP. Nově budou upraveny částky v položkách na občerstvení, snídaně, obědy a večeře o 10 Kč (v rámci realizovaných akcí). Nově je také zapracována změna limitu u veřejných zakázek z 200 000 Kč na 400 000 Kč. Účinnost této změny je zpětně od 1. 5. 2022. V rámci programu představil Ing. Koucký vývoj mezd a zaměstnanosti, kde u mezd došlo k reálnému poklesu o 4,91 % (k 31. březnu 2022). Byl představen první návrh požadavků jednotlivých OC k rozpočtovaným prostředkům z C-FKSP. Zástupci jednotlivých OC předloží do 16. 5. 2022 definitivní Plán akcí pořádaných z C-FKSP.