IMG 20220430 WA0011

Dnes v poledne byl slavnostně ukončen dvoudenní VIII. Sjezd ČMKOS, který se konal v Praze v Hotelu Olšanka. V den zahájení sjezdu vystoupili zástupci politické reprezentace, předseda Senátu Parlamentu ČR Miloš Vystrčil či ministr práce a sociálních věcí Marian Jurečka. Vystoupili i další pozvání hosté, Jan Rafaj ze Svazu průmyslu a dopravy či představitelé odborů z Evropy. V rámci podrobné prezentace práce odborů za uplynulé období 2018-2022 jsme měli možnost si připomenout jakým způsobem se zástupci zaměstnanců aktivně zapojili do snahy o lepší pracovní či ž ivotní podmínky občanů.

IMG 20220429 WA0022

Následovalo uctění minutou ticha těch, kteří vlivem pracovních úrazů s následkem smrti či nemoci z povolání zemřeli minulý rok, a také kolegů odborářů, kteří se VIII. Sjezdu ČMKOS nedožili z jiných důvodů. Velmi podrobně se analyzovala současná ekonomická situace v ČR, přicházející stagflace a požadavky na růst minimální mzdy na úroveň 18 200 Kč. Ve večerních hodinách v rámci schváleného programu došlo k volbě předsedy ČMKOS, místopředsedů a Revizní komise. Mandát do třetího volebního období přesvědčivě obhájil Josef Středula jako předseda, Vít Samek a Radka Sokolová jako místopředsedové ČMKOS.

20220430 100327

Druhý jednací den se delegáti sjezdu zabývali především programem na období let 2022-2026. V dopoledních hodinách navštívil VIII. Sjezd ČMKOS nejvyšší ústavní činitel, prezident republiky Miloš Zeman. Ve svém vystoupení vyzdvihl práci odborů pro společnost a poblahopřál vedení ČMKOS ke znovuzvolení. Současně vybídl Josefa Středulu ke zvážení kandidatury na prezidenta ČR. Schválením programu na další volební období včetně změny Statutu ČMKOS byl VIII. Sjezd ČMKOS slavnostně ukončen.

20220430 115850

IMG 20220430 WA0009