V pátek dne 11. 3. 2022 se v sídle zaměstnavatele uskutečnilo jednání zástupců odborových svazů a zaměstnavatele. Někteří účastníci byli připojení přes aplikaci MS Teams, ostatní fyzicky přítomni v Rytířském sále.

V úvodu ředitel O10 pohovořil o dílčích změnách v organizační struktuře od 1. 4. 2022, dále o stagnaci v oblasti smluvních mezd pro rok 2022. V rámci připomínkování předpisů a směrnic se projednávala změna SM SŽ 110 o předepisování náhrad škod zaměstnancům SŽ.

Ing. Pospíšil pohovořil o realizaci KOP pro zaměstnance Správy železnic, včetně kapacity jednotlivých zařízení a organizačních pokynů, které jsou zveřejněny na intranetu SŽ. Příští společné jednání se uskuteční on-line formou dne 31. 3. 2022.

20220311 092708