Ve čtvrtek dne 10. 3. 2022 se v sídle Správy železnic konalo pravidelné jednání Výkonného výboru ADP. V úvodu předseda přivítal nově zvolenou členku VV ADP paní Alenu Pavlasovou a místopředsedu RO ADP Ostrava pana Nemeráda.

Po úvodních procedurách se dostavili zástupci zaměstnavatele, Ing. Koucký, JUDr. Vlásková a paní Ivana Vránová. Ředitel O10 pohovořil o vývoji mezd a indexu spotřebitelských cen, který výrazně snižuje reálné příjmy. V dalším bodě informoval o možnosti zaměstnat u Správy železnic občany Ukrajiny, kteří budou mít status politického uprchlíka, jazykovou vybavenost u pracovních pozic, kde je vyžadována znalost češtiny a pracovní poměr bude sjednán na dobu určitou. V současné době je zahájeno výběrové řízení na pozice hlídač - strážný, kteří budou mít v pracovní náplni ostrahu Negrelliho viaduktu. Postupně budou končit smlouvy na ostrahu a úklid prostor SŽ. Nově by měla vzniknout samostatná skupina Facility, která by zajišťovala tyto služby v rámci insourcingu (úklid, ostraha). V rámci diskuse byl ředitel O10 upozorněn na technické obtíže s distribucí tištěných předpisů SŽ D1 na pracoviště. Termíny dodání se stále posouvají, ale termín přezkoušení má být již průběhu května a června. Předseda ADP vyzval zaměstnavatele k přehodnocení data účinnosti novely předpisu D1 minimálně o tři měsíce.

Další body jednání se týkaly informací ze Sněmu ČMKOS, připrav na volební Sjezd ČMKOS (29. a 30. 4. 2022), problematiky pracovních úrazů a apelu na členy odborového svazu, kteří neinformují své předsedy v regionech nebo SIBP o vzniku PÚ. Za poslední dva měsíce došlo ke třem takovýmto případům.

V rámci pravidelných informací z jednotlivých regionů byl zmíněn termín voleb do výboru RO ADP CDP Praha (22. 4. 2022), volby do výboru RO ADP GŘ SŽ se uskuteční elektronicky v průběhu března 2022. Na CDP Přerov došlo s účinností od 1. 3. 2022 ke změně Zásad FKSP, kde nově nebude poskytován příspěvek na stravování a bude rozšířená možnost čerpání příspěvku na dovolenou pro zaměstnance a RP ve výši 5000 + 5000 Kč. Člen VV ADP pan Hanka pohovořil o potížích v řízení provozu z důvodu špatně koordinovaných výlukových prací a problémům, které na síti SŽ vznikají. U OŘ UNL stále nejsou sjednány Pravidla pro vyplácení zvýšených sazeb VO u pracovišť se zvýšenou zátěží. Předseda apeloval na člena VV ADP pana Maie, aby s předsedou RO ADP UNL vyvinuli větší aktivitu v této oblasti. Na posledním on-line jednání veškeré snahy o dohodu svým přístupem zhatil OS SOSaD.

Výkonný místopředseda p. Petr Fučík informoval členy o výsledku zasedání pracovní skupiny pro výstrojní součástky a OOPP. Nově bude vypsáno výběrové řízení na dodávky stejnokrojových košil modré barvy.

Poslední informace se týkala přijetí pana Miroslava Maie do dalšího ročníku Odborové akademie, kterou spolupořádá ČMKOS.

IMG 20220311 WA0004