V pondělí dne 24. 1. 2022 se uskutečnilo společné jednání ředitele OŘ Plzeň, náměstka pro řízení provozu Ing. Šefčíka a zástupců odborových svazů. Došlo ke sjednání Zásad FKSP u OŘ Plzeň na rok 2022, vyhodnocení PKS za rok 2021, schválení Plánu akcí sociálního a bezpečnostního charakteru pro rok 2022, přehled a plnění akcí soc. a bezpečnostního charakteru za rok 2021, sjednání odchylky u zaměstnanců letmo a pravidel pro poskytování VO pro pracoviště se zvýšenou zátěží, kde jsou nově zařazena pracoviště dozorčích provozu - vedoucích směny v PO Plzeň a PO České Budějovice.

V rámci příspěvku náměstka pro provoz byla sdělena přítomným informace o přípravě zapojování IV. koridoru (v obvodu OŘ Plzeň) do dálkového řízení (z CDP) včetně výsledku prezentace a setkání se zaměstnanci v Táboře. V rámci  zapojování dle jednotlivých etap budou v režimu projednání organizační změny zástupci odborových svazů standardně informováni o změnách v systemizaci. 

V závěru jednání pohovořil Ing. Makovec o výsledcích testování všech zaměstnanců za uplynulý týden včetně nastavených opatření v případě vyššího počtu nemocných zaměstnanců. 

20220124 085056