První letošní jednání Rady ČMKOS se konalo „hybridním“ způsobem, část členů byla přítomna presenčně v sídle ČMKOS a druhá část v on-line režimu pomocí MS Teams. Na programu jednání byla informace o probíhající diskusi nad platy zaměstnanců ve státní sféře, otázky týkající se vývoje kolektivního vyjednávání u podniků, kde nebyla od minulé Rady ČMKOS kolektivní smlouva nebo smlouva vyššího stupně sjednána. Hovořilo se o vývoji a růstu inflace, nedostatku pracovních sil na tuzemském trhu práce a plánovaném „importu“ zaměstnaneckých sil z asijských zemí a Kuby. Dále aktivně probíhá příprava na Sjezd ČMKOS, který se bude konat v dubnu 2022 na Olšance, kde se bude volit nové vedení nejsilnější odborové centrály.