Dnes dne 12. 1. 2022 se konalo společné jednání zástupců odborových svazů a ředitele OŘ Ostrava Ing. Macha, který se zúčastnil se svými kolegy. Za odborové svazy byli přítomní zástupci OSŽ, ADP a UŽZ.

V úvodu byla zrekapitulována geneze integrace OŘ Olomouc OŘ Ostrava do jedné organizační jednotky. Pan ředitel představil své priority v dalším období, vyzval k vzájemnému aktivnímu a serióznímu sociálnímu dialogu.

V dalším bloku vystoupili náměstci ředitele pro řízení provozu, infrastruktury a obchodní činnosti, kteří prezentovali své úseky a jednotný postup v organizačních záležitostech mezi odbory a zaměstnavatelem.

Následovalo představení odborové organizace ADP včetně přítomných zástupců (Olgy Zemanové, Petra Fučíka a předsedy ADP Ing. Zazvonila).

V závěru jednání byly odborovým svazům předloženy písemné materiály k projednání.

20220112 125713