Diskuse nad Zásadami FKSP stále není ukončena, ale velmi často se na nás obracejí zaměstnanci Správy železnic, že nemají dostatek informací o produktu zaměstnanecké digitální karty, která byla v návrhu zaměstnavatele pro rok 2022.

Důvody zavedení:

Vzhledem k nezpochybnitelnému faktu, že rozpočet FKSP je tvořen určeným procentem ze mzdových nákladů všech zaměstnanců naší organizace za předchozí rok, včetně zůstatků z minulých období, je naprosto legitimní, aby každý „jeden“ zaměstnanec Správy železnic měl rovnocenný a nediskriminační přístup k tomuto fondu a příspěvku. Společnost zaměstnává více jak 17 000 zaměstnanců, kteří mají jedinečné potřeby a zájmy, včetně trávení volného času či dovolené. Všichni nemohou reprezentovat železnici ve sportovních nebo uměleckých disciplínách, které se financují z rozpočtu C-FKSP v rámci USIC nebo FISAIC a jsou značně nákladné, především na mezinárodní úrovni. Mnoho zaměstnanců se stará o své rodiče nebo hospodářství, mají chaty nebo chalupy a nevyužijí dotované rekreace organizované společností ČD Travel a dalšími CK. Příspěvek na dovolenou na chatě, chalupě na vodě či na kole se neposkytuje. To vše je dáno vyhláškou o FKSP.

Otázkou zůstává, co nabízí zaměstnavatel těmto zaměstnancům, kteří ze svých mezd tvoří fond FKSP? Mohou se zúčastnit hromadně pořádaných kulturních nebo sportovních akce, mohou být dárci krve a krevních derivátů či kostní dřeně, pak mohou získat příspěvek za jednotlivá ocenění. Mohou získat příspěvek na stravování ke stravenkovému paušálu či e-stravence, myslí se na sociální výpomoci v tíživých situacích (dlouhodobá nemoc, úmrtí v rodině apod.), vitamínové prostředky, a tím výčet možností de facto končí.

Primární myšlenkou bylo zavést takový produkt, který umožní každému jednomu zaměstnanci, alespoň v nějaké minimální hodnotě, disponovat s prostředky FKSP podle určených pravidel, ale podle svého uvážení bez další agendy (žádosti, formuláře, administrace v STKR, razítka, atd.). Na stole byla dvě alternativní řešení.

Příspěvek zaměstnavatele plošně pro všechny zaměstnance (hrazeno z C-FKSP) nebo selektivně pro jednotlivé organizační jednotky, které se dohodnou se sociálními partnery (OŘ, CDP, SŽG, SS, SŽE, HZS atd.). Toto ustanovení by bylo v Rámcových zásadách zakotveno a v rámci sociálního dialogu na OJ nebo OS buď přijato nebo neakceptováno.

Forma digitální karty:

Zaměstnanecká digitální karta funguje na principu digitální peněženky a může být koncipována jako platební prostředek pro stravování (e-stravenka) a benefitní karta, každá s oddělenou peněženkou v jedné kartě (příspěvek na stravování nelze použít na nic jiného než hotové jídlo a potraviny). Platby lze provádět i v mobilním telefonu nebo tabletu na platformě Apple PayGoogle Pay s funkcí aktuálního stavu zůstatku.

Využití karty:

Benefitní karta může být využívána v souladu s vyhláškou o FKSP k platbám u obchodníků a služeb, které jsou smluvními partnery. Jedná se o sítě lékáren, knihkupectví, očních optik, provozovatele masáží, solárií, posiloven, jógy, bazénů, lázeňských zařízení, kulturních zařízení – kin, divadel, koncertních těles, zoologických zahrad, hradů a zámků, kulturních festivalů, koncertů, muzikálů, cestovních kanceláří aj.

Nevýhody karty:

Ano, karta svým způsobem částečně potlačuje kolektivní spolurozhodování o využití zdrojů z rozpočtů FKSP (na úrovni C-FKSP i na OJ). Na druhou stranu v případě akceptace a dané limitní sumy, lze uspokojit tímto benefitem všechny zaměstnance v dané organizační jednotce nebo úplně všechny zaměstnance SŽ v případě příspěvku z Centrální části FKSP. 

Každý jeden zaměstnanec by měl svobodnou volbu, jakým způsobem naloží s příspěvkem zaměstnavatele bez dalších administrativních úkonů. Případným zavedením tohoto benefitu by bylo umožněno čerpání i na dosud pořádané akce, příspěvky na stravu či sociální výpomoci, ovšem pouze do výše rozpočtovaných prostředků. Pokud se odborové svazy odpovědně postaví k této problematice, ocení to nejen jejich členové, ale všichni zaměstnanci. 

Závěr:

Tento příspěvek byl zveřejněn na základě opakovaných žádostí o detailnější rozbor dlouhodobě vedených debat v rámci odborových svazů a zaměstnavatele. Současný stav je z dlouhodobého hlediska neudržitelný a moderní společnost, kterou Správa železnic v mnoha aspektech zcela jistě je, by měla akcentovat nejen digitalizaci, ale také potřeby zaměstnanců ve volném čase a nabídnout tento benefit všem bez výjimky.