V pondělí odpoledne dne 18. 10. 2021 se konalo pravidelné jednání Rady ČMKOS. V úvodu jednání pohovořil předseda Josef Středula o dopoledním jednání tripartity, kde se řešila otázka dalších postupů a opatření vlády v automobilovém průmyslu a navázaném dodavatelsko-odběratelském řetězci či turbulentní vývoj cen komodit (el. energie, plynu a tepla). Diskutovalo se o výsledku voleb do PS Parlamentu ČR a dalším možném vývoji v gesci nové koaliční vlády.

Výsledky vyjednávání se zaměstnavateli (sjednání kolektivní smlouvy vyššího stupně nebo kolektivní smlouvy) prezentovali předsedové jednotlivých OS. Členové Rady se zabývali v rámci předložených písemných materiálů návrhem rozpočtu pro rok 2022, zprávou Revizní komise, úpravou Statutu pro připravovaný VIII. sjezd ČMKOS v roce 2022, prognózou inflace či zaměstnanosti. Dne 11. listopadu se bude konat Sněm ČMKOS v Hotelu Olšanka.

Josef