Ve čtvrtek 14. 10. 2021 se v budově GŘ SŽ konalo společné zasedání Výkonného výboru ADP s předsedy regionálních organizací. Standardní program byl doplněn o aktuální body, které se týkaly ukončeného kolektivního vyjednávání u Správy železnic, a také předloženého návrhu Rámcových zásad FKSP pro rok 2022. Předseda ADP podrobně popsal dosažené změny v jednotlivých ustanoveních PKS na rok 2022 včetně závazku zaměstnavatele k realizaci KOP pouze v destinacích v ČR. Další novinkou je návrh zaměstnavatele k využití „digitální karty“ zaměstnance, která by v případě odsouhlaseného znění Zásad FKSP byla využitelná pro všechny zaměstnance v daných organizačních jednotkách bez rozdílu. ADP svůj kladný postoj k této změně již vyjádřilo na jednání v Říčanech.

DIGI

Dalším bodem jednání byla informace z jednotlivých regionů. Diskutována byla problematika ramene Brno – Havlíčkův Brod, kde jsou zaměstnanci denně konfrontováni s nárůstem dopravy z důvodu výlukových prací na koridoru, avšak vyšší tarifní stupeň jim nebyl doposud přiznán. Bylo apelováno na zástupce v regionu, aby se touto problematikou aktivně zabývali. Dále zazněli informace o ukončeném kurzu na CDP Přerov do pozic traťový dispečer a novém plánovaném běhu na jaře 2022, informace o potížích s rozvrhy směn v Teplicích nad Metují (OŘ HK), pracovních podmínkách spojených s rekonstrukcí budovy v Malých Svatoňovicích (na základě kontroly a společného místního šetření došlo k částečné sanaci a nápravě). Velkým problémem se jeví vysoké zůstatky dovolené, podíl přesčasové práce, a také nedostatek zaměstnanců ve stěžejních profesích (u řízení provozu především výpravčích).

Předseda informoval o jednání RR OS PK, která se konala v pondělí 11. 10. 2021, kde byl hostem ředitel ÚP Plzeňského kraje a ředitelka odboru zaměstnanosti a EU, kteří prezentovali aktuální informace a data.

V pátek 15. 10. 2021 se uskutečnilo „technické čtení“ PKS SŽ pro rok 2022, která bude následně zveřejněna na intranetu. Změny dozná bod 3, přílohy 2.1 (čl. 14) odměna z dohody pro pracovníka dozoru, pokud dojde k navýšení minimální mzdy v ČR pro rok 2022.

Na závěr jednání byla přednesena zpráva o stavu členské základny k 30. 9. 2021 a zpráva o výsledku kontroly Centrální revizní komise.