V pondělí dne 23. 8. 2021 se v Praze uskutečnilo jednání Rady ČMKOS v dlouho očekávané presenční formě. Na programu jednání byl především návrh na změnu Statutu, který souvisí se změnou sídla ČMKOS. Nové sídlo bude od 1. 9. 2021 na adrese Politických vězňů 1419/11, Praha 1, 110 00.

Velmi obsáhlá část programu byla věnována ekonomickým dopadům koronavirové krize a prognózám ČNB pro rok 2022. Růst produktivity práce je na úrovni +3% a může v letošním roce dosáhnout hodnoty až +3,9% oproti předchozímu období. V současné době roste produktivita až trojnásobně oproti ceně práce!

Růst HDP o 3.5% bohužel ovlivňuje inflace, která atakuje hranici +3%, Ta v rámci spotřebního koše neuvažuje růst cen nemovitostí (investic) a cen stavebních materiálů, což do jisté míry ovlivňuje její vnímání mezi občany a zaměstnanci. V dalším bodů měli jednotlivé příspěvky zástupci odborových svazů, kde se podařilo dojednat kolektivní smlouvy vyššího stupně včetně nárůstu mezd. Diskutovalo se o problémech ocelářství, automotive či v linkové veřejné dopravě. Příští jednání Rady proběhne distanční formou (on line).