I dnes bylo hlavním tématem společného jednání rozdělení dalších finančních darů z doposud vybraných prostředků z veřejné sbírky „Živelní události léto 2021 – SŽ“.

Ke dni 23. 8. 2021 bylo vybráno ať již formou srážky ze mzdy za měsíc červen 2021 a červenec 2021 či přímou platbou na zvláštní bankovní účet č. 94-14606011/0710 celkem 2 628 212,44 Kč, z nichž bylo 1 100 000 Kč rozděleno na jednání pracovní skupiny v měsíci červenci 2021.

Společná pracovní komise rozdělila při dnešním jednání mezi 13 nejpostiženějších kolegyň a kolegů podle míry neobyvatelnosti obydlí a výše vzniklé škody celkem 1 470 000 Kč formou další zálohy finančního daru. Těmto zaměstnancům bude opět předložena k podpisu dohoda o poskytnutí daru.

Zaměstnavatel a odborové centrály opakovaně vyjadřují velké poděkování všem dosavadním dárcům finančních prostředků a vyzývají zaměstnance k dalšímu projevení solidarity i v následujícím posledním měsíci konání veřejné sbírky (stačí podat novou žádost o provedení srážky ze mzdy za měsíc srpen). Celková aktuální odhadovaná škoda dosavadních žadatelů se pohybuje na hranici 32 000 000 Kč, kdy muselo dojít i k demolici obydlí poškozených zaměstnanců.