Vyhlášení stávkové pohotovosti je logickým vyústěním situace, kdy jednání o uzavření kolektivní smlouvy trvá nepřiměřeně dlouho bez žádného posunu. Tato situace nastala zejména proto, že zaměstnavatel odmítá jakékoliv navýšení mezd a to ani o inflaci, navrhuje snížení jednotlivých příplatků ke mzdě a odbourání většiny benefitů domluvených v předchozích kolektivních smlouvách.

Současné mzdové podmínky ve společnosti Z-Group bus a.s. nekorespondují s pracovními podmínkami zaměstnanců a s nároky, které jsou na zaměstnance kladeny, a proto dochází k odlivu zaměstnanců. Z tohoto důvodu už několik let stoupá množství přesčasové práce a s tím souvisí kumulovaná únava zaměstnanců. Jejich osobní život se zúžil na práci a spánek. Standardem je být v práci 250 – 300 hodin měsíčně!!!