Našim členům se zdarma zajišťuje právní zastoupení v pracovněprávních vztazích včetně otázek souvisejících s problematikou BOZP. Právní pomoc se nevztahuje na případy a  skutky prokazatelně spojeny s požitím alkoholu, omamných a dalších návykových látek.

Právní pomoc zajišťuje Aliance drážního provozu v zastoupení Mgr., Bc. Arnoštem Špačkem. Bližší a konkrétnější údaje zde naleznete již brzy.