V pátek 15. března 2013 se v pražském Radotíně uskutečnil historicky první volební kongres Aliance drážního provozu, na kterém byla po přednesení a schválení programového prohlášení a Stanov zvolena návrhová, mandátová a volební komise. Následně došlo k volbě veřejným hlasováním do orgánů Výkonného výboru ADP a Centrální revizní komise. Výkonným výborem bylo volbou hlasováním zvoleno předsednictvo ADP.

Na volebním kongresu byl zvolen Výkonný výbor Aliance drážního provozu ve složení:

-          Bc. Jan Zazvonil

-          Daniel Linc

-          Pavel Hanka

-          Petr Fučík

-          Šárka Jiroušková

 

Výkonný výbor zvolil členy předsednictva, kteří se stali statutárními zástupci ADP ve složení:

-          Předseda Aliance drážního provozu Bc. Jan Zazvonil

-          Výkonný místopředseda Aliance drážního provozu Petr Fučík

-          Místopředseda Aliance drážního provozu Daniel Linc

 

Do Centrální revizní komise byli navrženi členové ADP:

-          Lenka Gillichová

-          Luboš Novotný

-          Bc. Tomáš Valenta

 

Tito členové byli následně veřejnou volbou hlasováním zvoleni a centrální revizní komise si za svého předsedu zvolila paní Lenku Gillichovou.

Na závěr bylo přítomnými delegáty schváleno Usnesení volebního kongresu Aliance drážního provozu.