V úterý dne 16. 3. 2021 se uskutečnilo společné jednání zástupců zaměstnavatele (O10, O8 GŘ SŽ) a odborových svazů. První část jednání se týkala procesu implementace nových výstrojních součástek (uniforem pro zaměstnance Správy železnic), která měla být dokončena k 31. 3. 2021. Vzhledem k objektivním potížím zástupci O8 požádali generálního ředitele o prodloužení přechodného období. Do konce února byly vyskladněny z centrálního skladu veškeré uniformy, které si zaměstnanci v minulém období objednali. V současné době probíhá výměna součástek, které jsou zasílány do skladu z důvodu zaměstnanci chybně zvolené velikosti. Další informací bylo, že pro další období se v rámci veřejné zakázky počítá s úpravou střihu kalhot (nohavic) a košil či výměnu autospon za prověřený typ, který se v pase nepovoluje. Zástupci O8 se budou v rámci připravované zakázky zabývat měrnou hustotou tkaniny u košil, neboť ženy (zaměstnankyně SŽ) často upozorňují na průhlednost materiálu a nedůstojnost celé uniformy s prosvítajícím spodním prádlem. V současné době se dokončuje nový Katalog výstrojních součástí, který bude zveřejněn na intranetu SŽ. V budoucnu se uvažuje o variantě bílých/modrých košil a návratu „bundokošil“. Pro zaměstnance infrastruktury i profesí v řízení provozu se jedná o doplnění OOPP mikinami z fleecového materiálu.

Další část jednání byla v gesci O10, kde ředitel Ing. Koucký sdělil statistické údaje o počtu testovaných zaměstnanců a testů provedených celkově (24 500), počtech pozitivně testovaných (PCR metodou) v pracovní neschopnosti (3 %) a počtu zaměstnanců v karanténě (1,45 %). V rámci schválených Zásad C-FKSP se uskutečnil nákup vitamínových doplňků, které jsou postupně distribuovány mezi všechny zaměstnance Správy železnic. Diskuse se vedla nad možným testováním zaměstnanců v kratším intervalu (2x týdně), pokud to bude vládou schváleno a s tím také nutné úpravy systému testování pro zaměstnance s nerovnoměrně rozvrženou pracovní dobou. Zástupci odborů vznesli dotaz, zdali jsou zaměstnanci, kteří provádějí vyhodnocení testů dostatečně vybaveni OOPP. Vedoucí oddělení BOZP odpověděl, že dostatečná hygiena, použití štítu, respirátoru a rukavic je adekvátní opatření vůči riziku přenosu.

V závěru jednání ředitel O10 sdělil, že Správa železnic podepsala s vítězným dodavatelem AZTM Services s.r.o smlouvu na realizaci KOP v roce 2021 pro zaměstnance (případně rodinné příslušníky dle schválených Zásad C-FKSP). První termíny na kondiční pobyty pro zaměstnance jsou plánovány v průběhu měsíce dubna (Jeseník, Darkov v ČR, Rájecké Teplice a Brusno na Slovensku). Informační pokyny se zveřejní v průběhu měsíce března.

Resized 20210316 125947 4802