Dnes probíhalo formou videokonference další jednání o 3. změně PKS, náhrada poukázek "stravenek" zaměstnaneckým paušálem, který umožňuje novela zákona o dani z příjmů a předložený návrh zaměstnavatele.

Celý týden probíhaly různé diskuse nad klady a zápory této nové legislativní úpravy a dopady na zaměstnance u Správy železnic. Otázka ponechání peněžitého příspěvku pokud je zaměstnanec v exekuci nebo insolvenci byla již diskutována na minulém jednání, právní výklad byl některými OC distribuován mezi zaměstnance nebo zveřejněn na sociálních platformách. Těžiště odmítavého postoje je u těch skupin zaměstnanců, kteří mají procentuální bonusy jako držitelé e-stravenky, které poskytuje společnost Up! 

Zaměstnavatel pokud chce s návrhem uspět, by měl zvážit oslovení zaměstnanců přímou formou, aby nedocházelo ke zbytečnému zkreslování faktů a dat. Pouze statisticky významný vzorek zaměstnanců může zodpovědět na otázku zda ponechat poukázky i elektronické nebo zavést zaměstnanecký paušál. Návrh počítá s účinností od 1. 6. 2021 především z důvodu tříměsíční výpovědní lhůty. Vzhledem k nejednoznačnému stanovisku OC není tento termín v tuto chvíli pravděpodobný.

Další jednání se uskuteční příští pátek 12. 2. 2021.