Dne 12. 2. 2021 pokračovalo formou videokonference jednání mezi zástupci zaměstnavatele a zástupci odborových organizací o podobě 3. změny PKS Správy železnic na rok 2021. V novém návrhu zaměstnavatel reagoval na podněty z minulých jednání a předložil doplněný návrh o možnost výběru zaměstnance mezi stravenkovým paušálemelektronickou stravenkou. Předpokládaná účinnost je od 1. 6. 2021. V průběhu jednání byla doplněna možnost změny formy poskytování příspěvku na stravování jednou za 6 měsíců na základě vlastní žádosti zaměstnance. S předloženým návrhem souhlasí většina odborových organizací. Přetrvává odmítavé stanovisko OC SOSaD, Federace železničářů a Federace vlakových čet. Tyto organizace zdůvodňují svůj nesouhlas nejasností v daňové problematice, vazbou na exekuce a insolvence u nové nahrady příspěvku na stravování, snížením komfortu zaměstnanců neposkytováním papírových poukázek a nesouhlasem zaměstnanců s těmito novými možnostmi.

V rámci diskuse ředitel odboru personálního sdělil, že včera ve spolupráci s O30 GŘ vyšel pokyn pro ředitele OJ, který popisuje jakým způsobem získají zaměstnaci potvrzení o zaměstnání v rámci  dojíždění z/do uzavřených okresů (Cheb, Sokolov, Trutnov) a v případě potřeby bude moci být  uplatněn i pro jiné lokality. 

Další jednání se uskuteční 19. 2. 2021 opět formou videokonference.