Dnes 6. 8. 2020 se zástupci odborových organizací sešli nad návrhem textu PKS pro rok 2021, Zásad FKSP (Rámcových a C-FKSP) a dalších dokumentů. V rámci celodenního jednání došlo ke shodě nad textem společného protinávrhu k PKS, který bude zaslán zaměstnavateli do 17. 8. 2020.

V reakci na události posledních týdnů ve vztahu k problematice KOP (vyšetření na COVID-19 či obavy o vlastní zdraví), navrhli zástupci odborových svazů 3. změnu PKS pro rok 2020, která bude reflektovat na výše zmíněnou problematiku. Společný návrh změny PKS byl zaslán generálnímu a personálnímu řediteli Správy železnic. 

Resized 20200804 100309 4813