Ve čtvrtek dne 30. 4. 2020 pokračovalo v režimu kolektivního vyjednávání formou videokonference jednání o 2. změně PKS u Správy železnic pro rok 2020. V rámci dosažení shody nad textem přistoupily jednající strany na kompromisní řešení, které se týkalo náhrady mzdy při překážce na straně zaměstnavatele nebo posunutí termínů ukončení prověrek BOZP v roce 2020 na závěr roku.

Velká diskuse panovala nad prodloužením vyrovnávacího období do 30. 9. 2020. U tohoto článku je nedohoda, neboť jedna OC je přesvědčena o nadbytečnosti tohoto ustanovení.  Další jednání je plánováno na pondělí 4. 5. 2020.