Zcela novou formou pomocí videokonference se dne 29. 4. 2020 uskutečnilo jednání o 2. změně PKS u Správy železnic pro rok 2020. Zaměstnavatel představil ucelený návrh, který má pomoci překonat obtížné období způsobené koronavirovou krizí. Některé předložené body byly ve zkráceném režimu projednány i odsouhlaseny většinou odborových svazů. Jednání pokračují i dnes od 9.00 hod s cílem nalézt shodu či řešení nevyhovujícího stavu u ostatních sporných bodů.