Odborová organizace ADP je vázána usnesením Výkonného výboru ADP ze dne 13. 2. 2020, na základě kterého nesouhlasí a odmítá návrh OSŽ, kde by byl určen podíl z prostředků C-FKSP na kulturu a sport a hromadně organizované zájezdy dle počtu zastupovaných členů.

Aliance drážního provozu dlouhodobě organizuje ve spolupráci se zaměstnavatelem kulturní a sportovní akce, kterých se účastní stovky zaměstnanců bez ohledu na odborovu příslušnost. Z tohoto důvodu nemůžeme souhlasit s návrhem na snížení podílu dle počtu zaměstnanců a v žádném případě s návrhem OC, postupovat dle rozpočtu z roku 2018, který byl "více vyvážený" než v roce 2019.

Jsme si vědomi závazků, které mají odborové organizace vůči smluvním partnerům, dodavatelům služeb apod., a proto v žádném případě nechceme jejich právo na pořádání těchto akcí zpochybňovat. Současně ale žádáme, aby naši činnost pro zaměstnance Správy železnic nezpochybňoval nikdo jiný.

Pokud nedojde k nalezení shody, jsme připraveni s veškerou odpovědností podpořit zaměstnavatele v minule vyřčeném návrhu, že sporné položky budou rozpočtovány dle počtu zaměstnanců a následně by zaměstnanci spravedlivě využili prostředky z C-FKSP dle dostupné legislativy (šeky, apod.). Toto řešení je krajní možností, ale bezpochyby nejspravedlivější. Mnoho státních i rozpočtových organizací, které tvoří ze zákona fond (FKSP), takto postupuje již dávno.