V pátek 28. 2. 2020 se uskutečnilo jednání zástupců OC a zaměstnavatele v sídle Správy železnic. Témata byla připravovaná organizační změna s účinností od 1. 4. 2020, která se dotkne většiny organizačních jednotek na síti, vyjma CDP a Stavebních správ. V některých případech dojde i k nadbytečnosti zaměstnanců. Největší zásah v organizační struktuře je u ekonomických činností, které přejdou vertikálně pod úsek ekonomického náměstka. Dále dojde k integraci železniční geodézie či vzniku nové struktury pro ŽTM, která nemá jasně definovaný model pro krátkodobé období.

Dalším tématem byla novelizace Etického kodexu Správy železnic, který představila jeho gestorka. JUDr. Svobodová. Nově bude zřízena funkce Compliance officer, který bude vrcholově zodpovědný za  agendu pro celou  státní organizaci.

Dalším bodem bylo předložení návrhu Metodického pokynu ke Kvalifikačnímu katalogu a diskuse nad ním. Nově byla použita metoda vicekriteriálního rozhodování, která nepochybně má vyšší podíl objektivity než současný dokument. Pracovní skupina má termín jednání 11. 3. 2020 za účasti zástupců O11, O10 a OC.

Poslední téma byl Plán akcí z C-FKSP pro rok 2020, kde zástupci ADP předali písemné stanovisko k předmětné problematice. K dohodě mezi všemi zúčastněnými nedošlo, a proto je prozatím pozastaveno čerpání z C-FKSP na kulturu a sport a hromadně organizované zájezdy.

Další jednání se uskuteční dne 24. 3. 2020 v sídle Správy železnic.