V pondělí 17. 2. 2020 se uskutečnilo setkání zástupců ADP s ředitelem OŘ Olomouc a zástupci OSŽ v budově ředitelství v Nerudově ulici v Olomouci. Ředitel Ing. Ladislav Kašpar přijal delegaci ADP ve své kanceláři, kde se diskutovalo o roli RO ADP Olomouc v rámci organizační jednotky, dále o projednávaných dokumentech (1. změna Zásad hospodaření s FKSP pro rok 2020 nebo seznam pracovišť se zvýšenou zátěží a nárokem na vyšší sazbu VO pro rok 2020). V rámci diskuse se řešila i problematika organizační změny (T: 1. 4. 2020), personální problematika aj.

Následně se zástupci ADP (předseda ADP, předseda RO ADP Josef Rössner) zúčastnili širší diskuse s náměstkyní OŘ Olomouc pro řízení provozu Ing. Martinou Baronovou a zástupci OSŽ, kteří doposud jako jediný svaz u OJ působili.

V úvodu Ing. Zazvonil představil ADP a pohovořil o úloze a představách nově vzniklé Regionální organizace ADP, současně vyjádřil naději, že spolupráce bude na profesionální a seriózní úrovni. Jeho slova doplnil předseda RO ADP Josef Rössner. V rámci sociálního dialogu budou veškeré dokumenty zaslány předsedovi J. Rössnerovi k internímu projednání.

Předseda Výboru OSŽ p. Blažek dohodl se zástupci ADP společný postup pro následující období na úrovni OŘ Olomouc. Další jednání se uskuteční dne 30. 3. 2020 v budově OŘ Olomouc.

Resized 20200217 120437 6788